เรามักจะได้ยินคำกล่าวว่า เนื้อคู่มักหน้าคล้ายกัน แต่ในความเป็นจริงนั้น หลักจิตวิทยาสามารถอธิบายความเชื่อนี้ได้ เพราะการใช้เวลาอยู่กับใครเป็นเวลานาน อาจจะเปลี่ยนมุมมอง ความคิด และพฤติกรรมของคุณ