ยุทธเวหา 5 ต่อ 21 เหนือลำปางและการโจมตีทางอากาศเหนือกรุงเทพ

ยุทธเวหา 5 ต่อ 21 เหนือลำปาง โดย ศนิโรจน์ ธรรมยศ ,
การโจมตีทางอากาศเหนือกรุงเทพ โดย ศนิโรจน์ ธรรมยศ ,
ย้อนรอยประวัติศาสตร์ทัพฟ้า ศึกยุทธเวหาที่คนไทยมิอาจลืม โดย ทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐออนไลน์,
ยุทธเวหาครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทย อุบัติขึ้นเมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2483,
ปรับโครงสร้างกองทัพอากาศใหม่ 5 กองบิน ! ,
สดุดีวีรชนทหารหาญ แห่งกองบินน้อยที่ 5 ,
สามนักบินผู้กล้าหาญ แห่งวัฒนานคร,
11 เมษายน 1944 ยุทธเวหาเหนือน่านฟ้าลำปาง โดย WarTimeAsia,
ยุทธเวหา 5 ต่อ 16 เหนือลำปาง โดย Thai Military Aviation Club,
๘ มกราคม ๒๔๘๕ ครั้งแรกใน ๑๖๐ ปีที่กรุงเทพฯถูกโจมตี! ถล่มด้วยระเบิดทางอากาศ!! โดย: โรม บุนนาค,