เทคโนโลยีสุดล้ำที่จะเปลี่ยนมนุษยชาติในปี 2050

โลกเรานั้นมีการพัฒนาตลอดเวลา เทคโนโลยีได้ถูกนำมาใช้มากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เทคโนโลยี ที่กำลังถูกพัฒนาเพื่อความสะดวกสบายของ มนุษย์ในอนาคต ที่มีแนวโน้มที่จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตพวกเรามากขึ้นในระยะเวลาไม่นานนับจากนี้ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี หุ่นยนต์ หรือ ปัญญาประดิษฐ์ (A.I.)

มนุษย์จะสร้างไทม์แมทชีนได้(หรือไม่)?

การเดินทางข้ามเวลาเพื่อกลับไปสู่อดีตและก้าวกระโดดไปยังอนาคตนั้น แม้จะไปสามารถทำได้ แต่ก็มีความเป็นเป็นได้ นักวิทยาศาสตร์พยายามคิดค้นเครื่องมือต่างๆ แต่ก็ทำได้เพียงความนึกคิด

แผนการสร้างอาณานิคมอวกาศ หรือ space colony

อาณานิคมอวกาศ หรือ สเปซโคโลนี (อังกฤษ: Space colony) คือ สภาวะแวดล้อม (สิ่งแวดล้อม) ที่เปรียบเสมือนถิ่นที่อยู่ของมนุษย์ในอนาคต โดยภายในโคโลนีจะมีระบบต่างๆ เอื้อให้กับการดำรงชีวิตของมนุษย์ อาทิ ระบบสร้างชั้นบรรยากาศเทียม ระบบสร้างแรงโน้มถ่วงเทียม ระบบบำบัดน้ำเสียให้เป็นน้ำบริสุทธิ์จนมนุษย์สามารถดื่มได้ ระบบรีไซเคิลขยะหรือเผาทำลายขยะ 100% เพื่อให้ไม่มีปัญหาขยะสะสมในโคโลนี ระบบรวบรวมทรัพยากรสำคัญจากอวกาศ ระบบผลิตพลังงานที่มีกำลังสูงเพื่อเป็นพลังงานให้ทั้งโคโลนี
สเปซโคโลนีมักถูกกล่าวถึงอยู่เสมอในนวนิยายและการ์ตูนแนววิทยาศาสตร์ แต่สำหรับโลกวิทยาศาสตร์แล้วมีการพัฒนาแนวคิด และวิจัยอย่างเป็นทางการเมื่อสตีเฟ่น ฮอว์คิง ได้กล่าวเอาไว้ในปี ค.ศ. 2001 ว่าวิธีที่จะรักษาเผ่าพันธุ์มนุษย์ไว้ได้อย่างยั่งยืน คือ การสร้างสเปซโคโลนี
ณ ปัจจุบันหลายประเทศได้ผลักดันแนวคิดนี้ทั้งทางด้านแนวคิด และการวิจัย ทั้งในหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน

ภารกิจสำรวจด้านมืดของดวงจันทร์

“ด้านมืดของดวงจันทร์” หลายๆ คนเข้าใจว่าด้านหลังดวงจันทร์จะเป็นส่วนที่มืดตลอดเวลา และเป็นสิ่งที่ลี้ลับ แต่ว่าดวงจันทร์นั้นไม่ได้มืดเสมอไป ยังมีส่วนที่ได้แสงเช่นกัน