สารคดี การค้นพบใหม่แห่งเมืองพระนคร


สารคดี การค้นพบใหม่แห่งเมืองพระนคร

 แม้จะถูกค้นพบมากว่า 150 ปี แต่เมืองพระนครยังเป็นปริศนา เมืองนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร? และมีขนาดใหญ่โตเช่นนี้ได้อย่างไร? ปราสาทเมืองพระนคร ถูกสร้างเพื่ออะไรกัน?

ความคิดเห็น เกี่ยวกับ สารคดี การค้นพบใหม่แห่งเมืองพระนคร

รบกันอ้างความเป็นใหญ่ ต้องขอทำความเข้าใจและอธิบาย ว่าเป็นความคิดเห็นส่วนบุคล ไม่ได้พาดพึงใคร โดยส่วนตัวคิดว่า ขอมในโบราณนั้นก็เป็นเมืองพหุสังคมประกอบขึ้นหลายชนเผ่า หลายชาติพันธ์ กว่าจะเป็นขอมที่แข็งแกร่ง
ยึดก๊กเหล่าต่างมาเป็นเมืองขึ้น เหมือนในหนังของเกาหลีนั้นแหละ เหตุใดจารึกทั้งหลายนั้นล้วนเป็นบาลี ไม่ใช้ภาษาขอมพื้นเมืองละ ? ก็คงด้วยสมัยนั้นแบ่งชนชั้นวรรณณะอย่างชัดเจน
มีตั้งแต่กษัตริย์ พรามณ์ ไปถึงไพร่ ชนชั้นปกครองก็ใช้ภาษาที่แตกต่างออกไป จารึกส่วนใหญ่ใช้ภาษาที่มาจากชมพูทวีป เพราะชนชั้นกษัตริย์ นั้นว่ากันว่าอัญเชิญเสด็จมาปกครอง ให้สมรสแล้วสืบบ้านแปลงเมืองต่อมา
ส่วนตัวคิดว่าเขมร กับ ขอมก็กลุ่มเดียวกันนะ ไม่ได้แยก แตกต่างอะไร
แต่เรียกต่างกันตามยุกต์ ตามสมัย
หลายคนเถียงกัน ว่าคนละเชื้อชาติ
แท้จริงแล้ว ขอมมีกี่กลุ่มชนเผ่า มีกี่ราชวงษ์ ที่ปกครองมา ปลัดกันขึ้นมีอำนาจแย่งชิงสมบัติ แต่ก็พูดภาษาเดียวกัน อาจจะต่างบ้างที่สำเนียง
ไม่ได้ใช้ราชาศัพย์ เช่นชนชั้นปกครอง
ด้วยสมัยนิยมแห่งการจารึกนั้น ก็นิยมจารึกเป็นภาษาอื่น จากชมพูทวีป
ที่ำด้รับเอาอักษรมาจารึก ได้มีประวัติศาตร์ด้านอักษรสืบมา ก่อนที่จะใช้อักษรนั้นเขียนเป็นภาษาแห่งชาติพันธ์แห่งตน และแพร่หลายไปยังก๊กเหล่าต่างๆ มีการพัฒนาต่างๆไปตามสมัยต่างเผ่ากันออกไป บางคนกล่าวร้ายเสียดสี ดูหมิ่นเชิงเชื้อชาติ แท้จริงแล้วในเชิงสังคม และราชวงษ์ นั้นเราเกี่ยวดองทางราชวงษ์ เป็นพี่น้อง
กัน. เพียงแต่ เกิดความหมางใจกัน
เหมือนญาติพี่น้องทะเลาะกัน แล้วไม่นับญาติ ทั้งเรื่อง การค้าต่างๆ ที่ประวัติศาตร์ไม่เคยกล่าวถึง ไม่อยากเซี่ยมสอนให้เรายอมรับซึ่งกันและกัน กลับสอนให้เรามองเห็นแต่แผลแง่ลบของอีกฝ่าย บางคนถึงขนาดไม่ยอมรับ ว่าเราเคยเป็นเมืองส่วย ของเขามาก่อน. ก่อนจะมาเรืองอำนาจ จนสามารถ ไปยึดเขาให้เป็นเมืองขึ้นได้
เหมือนประวัติศาตร์ ขอมที่ขาดช่วงตอน ในพหุสังคมนั้น ประกอบด้วยชนชาติหลายเผ่า เสียม เลียว กูย ไต ซอง มอญ ญวญ เจน และอีกหลายชนเผ่า ในอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่นั้น หัวเมืองเล็กเมืองน้อย เหมือนในหนังจักรๆวงษ์ๆ ไม่มีผิด ปราสาทหินเทวาลัยเหล่านั้น ชนเผ่าทั้งหลายที่ตกเป็นเมืองส่วย ก็มีส่วนในการสร้าง ไม่สามารถตู่ได้ว่าขอมสร้างเอง เพียงแต่มิได้จารึกบอกเอาไว้ และอีกด้วยสมัยนั้น ยังมีระบบทาส ยิ่งเป็นชนชั้นแรงงานอย่างดี สิ้นเงินทองไปเท่าใดในการแกะสลักเทวรูปต่างๆ ภาพนูนต่ำทั้งหลาย ทุกวันนี้สิ่งเหล่านั้นก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลา แม้แต่พรามณ์ ผู้ที่มาประดิษย์ตั้งศาสนาก่อนยังไม่เหลือ เลย มีบ้างในพระราชพิธีเท่านั้น ทุกวันนี้ทุกสิ่งอย่างได้ผสมกลมกลืนกันไปเกือบหมดแล้ว แม้แต่มอญยังสิ้นชาติสิ้นแผ่นดิน กูยยังไร้แผ่นดินสินกษัตริย์ เหตุใดขอมจะไม่. เสื่อมถ่อย อยุธยายังแตก สุโขทัยยังต้องร้าง อดีตไม่มีใครแก้ไขได้ รักกันไว้เถิด


 

ขอมคือผู้สร้างปราสารทหิน ขอมล่มสลายแล้วไปไหน? สุริยวรมัน
ชัยวรมัน จากที่อ่านมาในกลุ่ม กษัตริย์เขมร ไม่ได้ตั้งชื่อจากภาษาบาลีอีกเลย ประเซราะแปรแอม, ละแวก ตรงข้ามกัน กษัตริย์สยามกลับตั้งมาจากภาษาบาลี ยุคแรกอโยธยาก็ ใช้ภาษา ขอม-ไทย ภาษาขอมมาอยู่ในราชาศัพท์ ภาษาขอมสามารถ นับเลขได้ 0-9 แต่เขมรนับได้แค่ 1-5 ? ในเมื่อเขมรไม่รู้จักเลข 0 และนับเลขได้แค่ 1-5 ในทางวิศกรรมเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสร้างอะไรพวกนี้ได้ บาบิโลน เปอเซีย อินเดีย อียิปต์ ที่เป็นพวกอารยันต่างมีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ กันหมด บันทึกของโจวต้ากวานก็บันทึกไว้ว่ากลุ่มพวกคนขอมมีผิวที่ขาว แต่ชาวเขมรไม่ใช่ เพราะกลุ่มสายพันธุ์ของเขา เป็น Austronisian ซึ่งจะมีฺผิวดำคล้ำ โดยส่วนตัวแล้วคิดว่า ขอม ไม่ใช่ เขมร

น่าอับอายแทนฝรั่งเศสมาก
คุณขโมยสมบัติชาติของประเทศอื่น
มาหมกไว้ ชั้นใต้ดินแผ่นดิน
อ้างว่า เก็บและอนุรักษ์

ชาวขอมซึ่งเป็นผู้สืบทอดจากอินเดียใต้เป็นผู้สร้าง ตอนแรกนับถือเทพแบบฮินดูแต่มีกษัตริย์บางพระองค์นับถือศาสนาพุทธสลับกันไป และแข่งกันสร้างศาสนาสถานที่ยิ่งใหญ่ขึ้นไว้แข่งกันโดยเฉพาะในดินแดนสุวรรณภูมิ ในไทยมีเป็นจำนวนมาก (ขอมทางใต้อยู่เยอะแถบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา) และชาวขอมเป็นต้นตระกูลของชาวเสียมหรือสยามนั่นเอง

ที่น่าสังเกตคือ ทำไมคนไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาจึงยังคงรักษาและสืบทอดสถาปัตยกรรมแบบขอมเอาไว้ ที่ชัดเจนคือการสร้างปรางค์ และเราถือว่าเป็นของสูง แต่เขมรหลังการล่มสลายของขอมพระนคร กลับไม่มีการสืบทอดศิลปะสถาปัตยกรรมขอมที่เด่นชัดเลย โดยเฉพาะปรางค์ปราสาทแบบขอม มันทำให้คิดไปได้ว่าเขมรคือเจ้าของวัฒนธรรมขอมจริงหรือ

ฝรั่งเศษยึดกัมพูชาจากสยาม รศ.112 ผมว่าก็น่าจะเพราะเหตุนี้แหละ คนปล้นสมบัติ กับคนบูรณะ มันเป็นคนเดียวกัน

ขอมนั้นคือ นั้นคืออาณาจักรเจนละ (เจิ้นหล่า) เป็นลูกหลานที่แตกออกมาจากอาณาจักรอิศานปุระ ในหลักศิลาจารึก บันทึกว่า บรรพบุรุษของเขาอยู่แถบลุ่มแม่น้ำมูล ขอม [กรอม] แปลว่า แปลว่า ต่ำ ล่าง สังเกตุให้ดีว่า ร่องรอยอารยธรรมขอมจะอยู่แถวนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และเสียมราฐ แผ่ขยายไปทั่วภาคอีสาน สังเกตุได้จาก อโรคยาศาล

เขมรโง่ โจรที่แท้คือฝรั่งเศษ ด่าไทยโจร เชิดชูฟรั่งเศษ

(1)ที่บอกว่าเขมรนับเลขได้แค่ 1-5 แล้วจะคำนวนในทางวิศกรรมไม่ได้…ทุกวันนี้คอมพิวเตอร์ 64 บิท…มันใช้เลขฐาน 2 ครับ…คุณเป็นนักคณิตศาสตร์ระดับสูงเหรอครับที่มาตัดสินว่าเลขฐาน 5 (ที่ไม่มีศูนย์)จะคำนวนอะไรไม่ได้ (2)บันทึกของโจวต้ากวาน…ไม่เคยบอกไว้เลยว่ากลุ่มพวกคนขอบมีผิวที่ขอม…พวกคุณเอามาแต่งเติมและบิดเบือน…โจวบันทึกถึงวิถีชีวิตชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นเรื่องผ้า (3)Austronisian เป็นชื่อเรียกกลุ่มตระกูลภาษาครับ…ไม่ใช่เชื้อชาติหรือชาติพันธุ์…คนที่พูดภาษากลุ่มนี้มีทั้งคนผิวคล้ำและผิวขาว แปลกนะ….. การไม่ยอมรับกลุ่มคนที่เข้าเคยรุ่งเรืองในอดีต…เพียงเพราะทุกวันนี้ลุกหลานพวกเขาด้อยกว่าเรามาก…มันเป็นสิ่งน่าอายมากหรือครับ….ถึงได้เที่ยวหาหลักฐานมาหักล้างแบบจับแพะชนแกะ…แถมยังบิดเบือนเสริมแต่งให้ความหมายมันผิด…เด็กเล็กหรือคนที่ไม่มีความรู้เข้ามาอ่านก็จะมโนตาม อียิปต์เคยสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่และน่าทึ่งกว่านครวัด…แต่วันนี้ชนชาติอียิปต์แม่งโง่ชิปหาย…ด้วยเทคโนโลยี่…ไม่ฉลาดเหมือนกับบรรพบุรุษพวกเขา….จะต้องมีคนไปหลักฐานว่ามนุษย์ต่างดาวเป็นคนสร้างปิรามิดหรือเปล่าครับ

หวาาา งงทำไมเขมรปล่อยให้ฝรั่งเอาสมบัติชาติไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ทีฝรั่งเศส ควายแท้ๆ

หลอกชาวโลก เเต่หลอกเพื่อนบ้านไม่ได้นะจ๊ะ การเวลาจะพิศูจน์เอง เมื่อต่างชาติเข้าใจเอเชียใต้ได้ลึกซึ้งขึ้นกว่านี้ จะคอยรอดูเขมรปล่อยไก่เป็นเล้าในวันนั้น

ขนาดพระศิวะยังแหลกเละเทะ..สงสัยถูกสงครามช่วงนั้นเขมรแดงทำลายทิ้ง

คนแถบดินแดนตอนบนของประเทศไทยในปัจจุบันนี้ ในยุคนั้น(ยุคธาราวดี)คืนคนพื้นถิ่นที่พูดภาษาตะกลูไต-ไท คือภาษาไทลาว คนพื้นถิ่นต้อนบนนี้เองที่เรียกคนข้างล่างว่า ขอม ทำมั้ยถึงเรียกว่าขอมนะหรอ คือ ขอม มาจากคำว่า กรอม (กรอมแปลว่า ล่าง @ภาษาแขมร) แต่คนพวกนี้พูดภาษาไทลาว เลยออกเสียงรอเรือไม่ชัด เลยออกเสียงว่า กะล๋อม แล้วเพียนมาเป็น ขอม ซึ่งคำว่า ขอมที่หมายถึงในยุดแรกๆนั้นหมายถึง ผู้คนที่อาศัยอยู่แถบละโว้ (ลพบุรี ในปัจจุบัน) เท่านั้น ซึ่งชาวละโว้ในยุคธาราวดีเป็นชุมชนเมืองที่พูดภาษามอรเขมรมีความสำพันธ์แบเครื่องยาติกับรัฐพระนคร และชาวละโว้อาจเป็นประชากรที่สภาปนารัฐสุโขทัยและอโยธยา โดยการสนับสนุนจากรัฐพระนคร Kingที่ครองรัฐอโยธยาลำดับแรก คือพระเจ้าอู่ทอง ซึ่งเชื่อว่ามีเชื่อสายมาจากรัฐละโว้ *ตัดฉากมา คนเขมรไม่รู้จักคำว่าขอม มีแต่คำว่า เขมร กับ แขมร *ที่อธิบายผมไม่ได้คิดเอง ผมเอามาจาก อ.สุจิตต วงษ์เทศ สามารถโต้แย้งได้เพื่อประโยชน์

เขมร ก้อคือทาส ขอมคือเจ้านาย

ประวัติศาสตร์พระนครถูกสร้างจากฝรั่งเศสถ้าตามจริงไม่แน่ว่าฝรั่งเศสอาจจะรู้ว่าแท้จริงคนที่สร้างคือขอมสยามก็เป็นได้เลยแก้ใหม่สร้างให้เขมรดูยิ่งใหญ่แต่ทำไมคนไทยที่เขมรบอกเอาวัฒนธรรมไปจากตนกลับดีกว่าแม้แต่การร่ายรำอัปสรางามเหมือนในรูปสลักในปราสาทหินเปะ๊ๆได้

ชิ้นไหนมีค่าหมาฝรั่งเศสคาบไปหมด

คนเขมร ไม่เคยเห็นค่า ถ้าเป็นเมืองไทย บูรณใหม่แร้ว เพื่อเป็นสิ่งท่องเที่ยว

ถ้าเป็นประเทศไทยคงเป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องตามเอาทรัพย์สินของประเทศกลับมา แต่ไม่เข้าใจว่าทำไมรัฐบาลเขมรถึงยอมให้ทรัพย์สินของชาติตกไปอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ของปารีสได้ หรือเพราะเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส? เลยต้องยอม.

รูปนางอัปสราของเขมรเป็นประเภทรูปแกะสลัก ไม่ใช่รูปหล่อ น่าจะแปลให้ถูกต้องด้วยครับ ประติมากรรม ( sculpture ) มีหลายรูปแบบ ทั้ง – แบบชนิดที่หล่อขึ้นมา โดยเทของเหลวลงในเบ้า เช่น น้ำดินเหนียว โลหะที่เผาจนหลอมละลาย ขี้ผึ้งหลอม ฯลฯ – แบบที่ปั้นขึ้นมา เช่น เอาดินเหนียวมาพอกเป็นรูปร่าง เอาเศษเหล็กมาอ๊อกซ์ติดเป็นรูปร่าง – และ แบบแกะสลัก เช่น แกะสกัดจากไม้ จากหิน หรือแกะผิวหินเป็นรูปแบบนูนต่ำเหมือนอย่างในนครวัดนี้

เขมร โง่เกินจะศึกษาเอง

เขาเรียกว่า เจดีย์ บรรจุอ้ฐิธาตุ ของพระมหากษัตริย์ ฝรั่งพาคนทั้งโลกเข้าใจผิดหมด ทรงโบราณแบบนี้ไม่ใช่ …ศิวลึงค์…

น่าเสียดายมากที่ถูกคนทำลายถ้าทุกอย่างยังสมบูรณ์เราจะได้เห็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากกว่าที่เห็นในปัจจุบัน

พลังคนของเขมรไปไม่ใช่น้อย และอยู่ต่างประเทศจึงด้วยเอาของเขมรไปหมดเลยเหลือแต่นครวัดภาพแกะสลักมึงเอาไปหมด

โดนเป็นเมืองขึ้นของ แฟร้งค์ ยังไปยกย่องแฟร้ง ประเทศที่มือถือสากปากถือศีล โจรในคราบนักบุญ ฉลาด หรือ โง่ ใช้จักรยานของแต่ละคนคิดดูนะจ๊ะ ?

ละโว้ คือเมืองหลวงด่านในของ อาณาจักรขอม ส่วนนคร วัดคือหัวเมืองด่านนอก ของขอมเช่นกัน และขอมก็ไม่ใช่เขมร

คนสมัยก่อนนี้เก่งมากทั้งๆๆที่ไม่มีเทคโนโลยี่ เมืองถูกบดบังด้วยป่าและจมในดิน หรือว่ามีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นในสมัยนั้นจนเมืองทั้เมืองจมลง และผู้คนตายไป

อ้ายลาวแตกหนีจากจีนมายึดขอมเขมรมาเป็นพวกเดียวกันเพราะอาณาจักรขอมเขมรล่มสหลายขาดผู้นำเพราะวันๆเจนแต่คนไปสร้างแต่ปราสาทชาวไม่เห็นดีเห็นงามดัวยอาณาจักรล่มสหลายคนกลุ่มอัายลาวไทจึงสรัางบ้านแปงเมืองใหม่ขึ้นมาใต้คือลาวศรีวิชัยอโยธยาลาวเพียงเขมรเหืนอลาวล้านนาอิสานและลาวคืออาณาจักรลาวล้านช้างภาษาภาคกลางคือลาวและเขมรรวมกันแท้ๆครับนี้คือหลักฐานความเป๊นจริงๆ

เราสามารถใช้ทิพจุกขญานได้ สักวันหนึ่ง เราจะใช้ความสามารถ ในด้านการวาดให้โลกรู้ ว่าจริงๆแล้ว ขอม คือผู้สร้าง พระแม่แห่ง ศาสนาพราหมณ์ คือผู้ดูแลเรา ท่านคงโกรธแค้น คนจอมปลอมทั้งหลาย ที่ทำลายเมืองโบราณแห่งขอม จึงให้เราได้เกิดมาเพื่อช่วย

มะพอก ชื่อวิทยาศาสตร์: Parinari anamensis เป็นพืชในวงศ์ Chrysobalanaceae เป็นไม้ยืนต้น เปลือกสีน้ำตาลปนเทา ลึกและแตกเป็นรูปสะเก็ด ใบเดี่ยว แผ่นใบด้านบนสีเขียว ด้านล่างมีขนสีขาวนวล ดอกช่อ ออกที่ปลายกิ่ง ผลสดค่อนข้างกลมหรือรูปกระสวย ผิวแข็งและมีตุ่มเล็กๆ สีเทาแกมน้ำตาล เมล็ดแข็ง ในผลมีน้ำมัน คั้นออกมาใช้ประโยชน์ได้ แก่นใช้ต้มน้ำดื่มและอาบรักษาโรคประดง ผสมกับสมุนไพรอื่นเพื่อรักษาโรคหืด เปลือกต้นทำให้ร้อนใช้ประคบแก้ช้ำใน

อินเดียมีสิ่งก่อสร้างแบบนี้รึเปล่าครับน่าจะมีความเชื่อในฮินดูเก่าแก่ถ้าขอมมีความเชื่อในฮินดูก็น่าจะรับหรือร่วมสมัยกับอินเดียเก่าแก่หรือการรับความเจริญทางด้านสถาปัตย์จากการเดินทางค้าขายกันน่าจะเก่ากว่าพุทธน่ะแต่คนที่ควบคุมการสร้างนี้เก่งมากครับมีการวางผังได้เป็นแนวเส้นรูปทรงและเอาเทพในคติมาสร้างจริงได้สวยมาก

ขอมเชื่อว่าขอมคือที่มาของสยามลาวเขมรพม่าเพราะขอมนั้นในบริเวณนี้เกิดก่อนใครเพื่อนเกิดการแตกเหล่าแตกกอขัดแย้งแย่งกันเป็นใหญ่รบราฆ่าฟันกันหลังจากแยกตัวแล้วก็ออกมาตั้งชื่อกลุ่มนี้กลุ่มนั้นสะสมผู้คนกลายเป็นเมืองนี้เมืองนั้นที่ประวัติศาสตร์ขาดหายไปอาจเป็นเพราะมีใครต้องการให้หายไปเพราะแม้แต่ภาษาขอมยังแปลไม่ออกแล้วจะไปค้นหาได้ยังไงเมื่อภาษาขอมเป็นภาษาที่จะเรื่องต่างๆได้แต่กับไม่มีใครรู้และสืบทอดกลับนำม่ใช้เป็นคาถาอาคมงงแท้

ไสเวทย์มาจากขอมแน่นนอน และมีหลักยืนยันได้ จากตำรามีรูปท้าวเทพสุวรรณ ยืนถือตะบองเนื้อหาเขียนว่า จากอุดรสู่ทักษิณแล้วก็จำไม่ได้มันของจริงที่เป็นพวกคาถาต่างๆ และยังมีตั้งไว้อยู่

ขอมน่าจะมีหลายเผ่าพันธุ์ อาศัยอยู่ด้วยกัน เหมือนบางเม้นท์ แสดงความคิดเห็น แต่เผ่าพันธุ์หลักคือกูยครับ เจ้าเมืองต่างๆโดยเฉพาะเมืองหลวง เป็นลูกผสมเจ้านายเชื้อสายกูย+เจ้านายเชื้อสายมอญจากสุพรรณภูมิและนครปฐม+เจ้านายเชื้อสายลั้วะจากหัวเมืองทางล้านา+เจ้านายสายผู้ไทจากสิบสองจุไท ผสมปนเปกันเป็นลูกหลานขอมหรือกูยลูกผสมโบราณพูดภาษากูย+ราชาศัพท์ ครับ

ที่เรียนมาสมัยมัธยม ครูบอกว่า ขอม ไม่ใช่ เขมร ขอมอยู่มาก่อน อาณาจักรยิ่งใหญ่มาก ยาวนาน และด้านศิลปะวัฒนธรรมก็นำหนึ่ง มีมายาวนาน จนมีเขมรมาอาศัยตามหลัง เปลี่ยนยุค ไทยเรืองอำนาจกว่า ตียึดกัน เปลี่ยนยุค ไทยจึงรับวัฒนธรรมของมามาก แต่มีเปลี่ยนแปลงไปบ้าง ดัดแปลงมาเป็นเอกลักษณ์แบบไทย แต่รากฐานของภาษา และวัฒนธรรม ก็มาจากวัฒนธรรมขอม ไทยก็ค่อยๆผสมเปลี่ยนแปลงจนมาเป็นวัฒนธรรมของตนเอง แต่ละม้ายคล้ายกัน ก็เหมือนกับคนเหนือ-พม่า วัดจะสร้างคล้ายกัน เพราะแต่เดิมก็พื้นที่ใกล้กันรับอิทธิพลกันมา แตกต่างกันไปแต่ละภาค วัฒนธรรมก็คล้ายคลึงกันระหว่างไทย กับประเทศเพื่อนบ้านแต่ละภาค แบบนั้นค่ะ

น่าคิดนะ ที่เขมรไม่ใช่ ขอม เเค่ชุดเเต่งกาย ก็คนละเเบบ กันเลย

เพิ่งได้เข้ามาดูแต่ก็รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องราวนี้บ้างทางประวัติศาสตร์ ขอมไม่ใช่เขมร ขอมก็คือขอม ส่วนเขมร เป็นพวกที่อยากเป็นส่วนหนึ่งของขอม ไทยก็มาจากขอม แต่ขอ บอกก่อนว่าขอมไม่ใช่เขมร แต่พวกเขมรมันชอบอ้างว่าขอมก็คือเขมรแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่พวกเขมรยอมรับไม่ได้อยากให้ขอมกับเขมรเป็นอันๆเดียวกัน เพราะเขมรอยากเป็นส่วนหนึ่งของขอม และฝรั่งเศษมันยึดและปกครองกัมบูชาพอได้เห็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ก็นึกโลภเลยอ้างว่าปราสาทในไทยก็ของกัมบูชาเพราะถ้าอ้างอย่างนี้แล้วจะได้เหมือนว่าไทยก็อบปี้กัมขูชาให้ผู้คนคิดว่าปราสาทในไทยคือของกัมขูชาแต่ไม่มีคนประเทศไหนเขาเชื่อหรอกมีแต่กัมขูชาหน้าโง่ที่โดนฝรั่งเศษจูงจมูกเท่านั้นที่เชื่อ นครวัดก็ของ ขอม ขอมก็คือบรรพบุรุษของไทย ส่วนเขมรกับฝรั่งเศษโยงให้ขอมกับเขมรเป็นอันเดียวกันมันช่างทุเรศอับปรีและอัปยศที่สุด พวกเขมรที่อ่านไทยออก เข้ามาอ่านด้วยนะจะได้หายโง่จากโดนฝรั่งเศษจูงจมูกมานาน ขนาดเรื่องประวัติศาสตร์ยังบอกผิดบอกถูกยัดเยียดให้เป็นอย่างที่มันคิดเองเออเอง???ขอบอกอีอย่างนะว่า นครวัดและปราสาทในกัมบูชาก็ของบรรพบุรุษไทยเลิกอ้างเลิกเคลมพวกผีปอบ???

ถ้าเขมรคือชนชั้นปกครองของนครวัด,นครธรธม.จริงทำไมพวกเขมรจึงละทิ้งอารยรธรรมดั้งเดิมของตัวเอง.ไม่ยอมสานต่ออารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่บรรพรุษเคยสืบทอดกันมานับพันปี

ปราสาทไม่ว่าจะถูกสร้างด้วยใครก็ตาม มันเป็นความภาคภูมิใจของขอมชนชั้นปกครองเท่านั้น เพราหินแต่ละก้อนที่นำมาสร้าง อาจหมายถึงความเจ็บปวดและชีวิตของบรรพบุรุษคนเขมรรุ่นแล้วรุ่นเล่า ชนพื้นเมืองผิวคลำดำ ถูกจัดแยกไว้ในชนชั้นแรงงานทาส ตามระบบวรรณะ ของพราหมณ์ฮินดู ไม่แปลกที่บรรพบุรุษของเขมรในยุคหลัง ไม่รู้สึกภูมิใจและไม่อยากพูดถึงมันเลย จนถูกทิ้งร้างไปในที่สุด ปราสาทขอมเพิ่งเข้ามามีความสำคัญกับประวัติศาสตร์เขมรหลังฝรั่งเศส เข้ามาล่าอาณานิคมเท่านั้นเอง เพราะเหตุผลด้านการอ้างสิทธิ์ครอบครองเหนือพื้นที่เขมร และวัตถุโบราณอันล้ำค่าจากปราสาทเหล่านี้

เพราะว่าบางคนยังความรู้น้อยนักโบราณฝรั่งเศษยุคปัจจุบันที่กำลังสืบค้นหาความจริง ยังไม่กล้าพูดว่านี้คือของอดีตเขมร 100% เขากำลังตามหาความจริง ทั่วโลก ยอมรับงั้นหรอ ใครละ?? เห็นมีแต่ฝรั่งเศษยุคล่าอาณานิคมกับเขมรเองเท่านั้น ที่คิดเอง ขาดหลักฐานที่ชัดเจน ตั้งแต่กรีชยันเปอร์เซียก็ไม่ยอมรับเพราะเขมร กับ ขอม ขาดความสัมพันธ์กัน ( สมบัติชาติเขมรแท้ๆกลับให้เขาเป็นเจ้าของหิ้วไปใว้ชาติเขา) รอให้นักประวัติศาตร์ต่อจิ๊กซอ และเข้าใจอารยะของเอเชียกว่านี้เถอะ ไม่นาน

เขมรเป็นชนพื้นเมือง ที่โดนขอมจับมาเป็นทาส ขอมคือ คนไทย อยุธยา ละโว้ พิมาย ได้อพยบลงมาทางใต้เเล้วสร้างบ้านเเปลงเมือง (สาเหตุที่บอกว่าขอมคือไทย เพราะ พิมาย ละโว้ เก่าเเก่กว่านครวัดศิปละยังมาเหมือนกันอีก) ต่อมาไม่นานเขมรมันได้ เเว้งกัดชาวขอม จนชาวขอมหนีตายมาเเผ่นดินเดิม คือเเผ่นดินไทย มาสร้างอยุธยา เเละช่วงที่นครวัดล่ม ต่อมาไม่นานก็ปรากดอยุธยา ขึ้น เป็นเมืองใหญ่เท่าๆนครวัดซะอีก ถ้าจะบอกว่าพระเจ้าอู่ทอง มาจากเมืองอู่ทอง คงเป็นไปไม่ได้เพราะ เมืองอู่ทองอุดมสมบูรมาก คนที่มาสร้างอยุธยาก็ชาวขอมที่หนีตายมาเเต่นครวัด เเละเมืองพระนครเเห่งนี้เป็นฝีมือชาวไทย ที่ได้สร้าง (จับพวกละเเวกมาสร้างด้วย)

เขม่รกัมพูชา ไม่รุ้ด้วยซ้ำว่า ไทย กะ สยาม ต่างกันยังไง ส่วนขอมมาเปนเขม่รได้ไงก้ไม่รุ้ แค่ ใช้การเล่นคำมั่วมั่ว ว่า เขม่รกล่อม มา เปน ขอม มั่วมากมาก คนเขม่รฝั่งไทยอ่านภาษาเขม่รกัมพูชาไม่ออกหรอก เพราะ ฝรั่งเศษมันลอกมาจากศิลาจารึกขอม แล้วมาบอกว่าเปน เขม่ร คนเขม่รสูงในไทยถึงคุยกะเขม่รต่ำกัมพูชา รุ้เรื่องบ้างไม่รุ้เรื่องบ้างไง

พระเจ้าชัยวรมันที่7กับนางอรพิมจากนครนายกๆมีเจดีย์​พระเจ้าขี้เมาโหรยังทำนายว่าร่างกายพระเองจะเปอะเปื้อน.. ต่อมาเป็นขี้เรือนสิ่งที่ผานไปแล้วมีศาลาแห่ขันหมากจากขอมมานครนายกนางอรพีนกับเท้าปราจิต.. แล้วพระนางสิงขรเทวีเมียพ่อขุนผาเมืองพ่อขุกศีอิทราทิตย์​นางเสืองพ่อขุนรามนี้คือการสืบต่อพระ​พุทธศาสนา​จากนาคเทพเจ้า​มายังมนุษย์​กรุงสุโขทัย​กรุงศรีอยุธยา​มากรุงเทพกับตำนานบูชาพระชิวะลึงอุมาลึงจบลงการร่วมเพชจึงตกต่ำได้ลูเเดรัจฉาน​จากท่าร่วมเพศ​และน้ำนมเดรฉานเลี้ยงลูกคนๆแต่รูปร่างใจจิตบางส่วนคือเดรัจฉาน​ๆพวกนี้จะมองพระ​สงฆ์​เป็นภัยต่อความมั่นคงขอชาติเดรัจฉาน​ในร่างคนฝูงนี้จะไม่เคารบพระพุทธเจ้า​พระธรรม​เจ้า​พระสงฆ์​เจ้า​เดรัจฉาน​ในร่างคนจะไม่รู้​จัก​ความกตัญญู..

ถ้าฝรั่งเข้าใจประเพณีการวางศิลาฤกษ์ ฝังของมงคลก็คงไม่ตีความออกมาอย่างงี้ ตำนานนางนาคเย..กับพราหมณ์ มันตำนานกำเนิดแคว้นฟูนัน อยู่ปากแม่น้ำโขงที่ ออกแก้วโน่น นี่มันนครธม หลังนครวัดอีก น่าเชื่อถือไหมละการตีความแบบไม่รู้ประเพณีท้องถิ่น และศาสนา

ไม่น่า….ไทยถึงแพ้ศาลโลก ในคดีเขาพระวิหารที่กัมพูชา ไอ้คนกัมพูชา…..ผู้มีความรุ้ รวมมือกับ ยอดคนฝรั่งเศษ มีส่วนได้กันทางธุระกิจ อันเป็นสายสัมพันธ์ ระหว่าง2ประเทศ ไม่แปลกที่ได้จะแพ้แบบไม่มีใครเห็นใจ

ไม่น่าจะใช่การบูชายัญชีวิตมนุษย์ เพราะการบูชายัญชีวิตมนุษย์เป็นที่น่ารังเกียจในสายตาของคนนับถือศาสตร์พรามณ์และฮินดู เช่นในสมัยมหาภารตะยุทธพระกฤษณะใช้เหตุที่พระเจ้ามคธบูชายัญชีวิตมนุษย์มาเป็นเหตุให้ภีมสังหารพระเจ้ามคธ เห็นได้ว่าฝรั่งทำสารคดีน่าดู แต่เมื่อเราดูเราต้องไม่เชื่อเค้าทั้งหมด

สักวันหนึ่งฉันอาจจะช่วยอะไรสักอย่างได้ เพราะฉันเองก็พึ่งค้นพบ ว่า สิ่งที่ฉันได้มา จาก การ ปฏิบัติ กัมฐาน คือ ตาทิพย์ แห่งเทพ ที่ฉันสามารถมองเห็น องค์เจดีย์ที่อยุธยา องค์จริง จากองค์ที่หักพัง ฉันหวังว่าสักวันมันจะมีประโยชน์ ต่อโลก ฉันหวังจะสร้างงานศิลปะ ที่มันจะบอกอะไรกับคน ในอนาคตได้

ชนชาติขอมนะไม่มีหรอกคนเขมรไม่รู้จักรนักประวัติศาสตร์ไทยนั่นแหละเป็นคนตั้งให้เอง ขอมมาจากคำว่ากรอมหมายถึงล่างหรือใต้ อาณาจักรเขมรยุคต้นอยู่ในเวียดนามใต้หรือคนเขมรเรียกว่าเขมรล่างหรือกัมพูชาล่างมีประชากร 14 ล้านคน ส่วนอีสานใต้คนเขมรเรียกว่าคนเขมรสูง ยังนับถือกันเป็นพี่น้องถึงแม้มีเขตแดนกั้นก็ตาม คนที่รู้ประวัติศาสตร์หมู ๆ ปลา ๆ อย่าไปเถียงกับฝรั่งที่เขาศึกษาอ่านศิลาจารึกตามปราสาทต่างๆ ที่บันทึกไว้นับเป็นพันๆปี ตอนนั้นยังไมีมีอาณาจักร สุโขทัย หรือ อยุธยา เลย เถียงกับคนไทยได้ อย่าไปเถียงกับนักประวัติศาสตร์ฝรั่งหลักฐานเขาเยอะ

ขอมนะคับไม่ใช่เขมร สยามสายขอมเป็นผู้สร้างไม่ใช่เขมรที่เป็นแค่ทาสชนพื้นเมือง ประวัติถูกบิดเบือนโดยฝรั่งเศล

ผมเชื่อว่าขอมไม่ใช่เขมร ขอมจริงอาจจากเป็นคนไทยลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาที่อพยบมาจากการโดนยึดอำนาจจากแรงงานทาสก็ได้ ดูได้จากปราสาทกับปรางค์ที่พระนครทำไมยังคงเอกลักษร์ศิลปะขอมไว้ ราชาศัพต่างๆก็มีภาษาขอม อักษรขอมโบราณไทยยังมีในคำภีร์ใบลานต่างๆ ซึ้งพระไทยสมัยก่อนก็ใช้อักษรขอม ลายสักก็ใช้อักษรขอม ต้นตระกูลพระมหากษัตริย์อยุธยาอาจจะเป็นขอมจริงๆก็ได้

เพราะฝรั่งเศสต้องการครอบครองเขมรแทนสยาม เลยบิดเบือนประวัติศาสตร์เพื่อให้มีข้ออ้างที่จะครอบครองโดยชอบธรรมว่าไม่ได้ปล้นดินแดนมาจากสยาม เพราะในบันทึกของจีนสมัยราชวงศ์ฉินระบุไว้ว่าประชาชนในเมืองพระนครมีอยู่3ประเภท คือ 1.ขอม เป็นผู้ปกครอง และสร้างปราสาทเพราะมีมันสมองที่ฉลาด รูปงาม ผิวขาม ตัวใหญ่และเป็นเครือญาติกับขอมลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา-ละโว้(ลพบุรี)ซึ่งก็คือไทยนั้นเอง 2.พราหม เป็นผู้นำศาสนา มีผิวดำและเป็นที่ปรึกษาขอม คือเป็นเชื้อสายอินเดียนั้นเอง 3.ชนพื้นเมือง เป็นทาสที่รับใช้แรงงาน ไม่ค่อยฉลาดนิยมใช้แรงงานมากกว่า แม้แต่วิธีเย็บเสื้อผ้าง่ายๆยังทำไม่เป็น มีผิวดำ แต่มีจำนวนมากที่สุดในเมือง นั้นคือเขมรนั้นเอง

เขมรเอ๋ยอย่าปากดีให้มากพวกมึงแค่ชนพื้นเมืองพวกกูคนไทยนี่มีเชื้อส่ยขอมตัวจริงๆหากวัดเอาลักษณะรูปร่าง ผิว สมอง ความคิด มาวัดกันขอมมีลักษณะคล้ายไทยไอ้สัส ตอนเจอฝรั่งเศสเป็นคนค้นพบถามพวกมึงก็ไม่รู้ด้วยซำ้ แต่อีกหลายปีต่อมาคนที่รู้เรื่องนครวัดกลับเป็นคนไทยชื่อดังอย่าง จิตร ภูมิศักดิ์นะ มึงรู้ไหมและเรื่องภาษาขอมคือภาษาที่ใช้แพร่หลายในสมัยนั้นภาษาไทยพ่อขุนรามดัดแปลงมาจากขอมนั่นแหละไอ้สัสมึงจะบอกภาษาขอมเป็นเขมรไม่ได้หรอกคนไทยก็อ่านขอมออกไอ้สัส

 


Copy link
Powered by Social Snap