สารคดี จิตวิญญาณแห่งความรกร้างในอีโตช่านามิเบีย


สารคดี จิตวิญญาณแห่งความรกร้างในอีโตช่านามิเบีย

ดินแดนแห่งอิสระและความกว้างใหญ่อันไร้ขอบเขต และชื่อที่ราบใหญ่และน่าประทับใจนี้มีชื่อว่า “อีโตช่า” หมายถึงที่กว้างแห่งพื้น นํ้าสีขาวอันเหือดแห้ง ฝูงสัตว์ตะเวนอยู่หลายชั่วโมงในภูมิประเทศนี้ เพื่อค้นหาบางสิ่งที่มีค่าดั่งทองคำในภูมิภาคนี้นั้นคือ “นํ้า” และ ร่มเงาอันร่มเย็นด้วย

สัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ที่นี่จะมารวมตัวกันในฤดูฝน เมื่อน้ำในทะเลสาบเต็มเราจะได้เห็นนกหลากหลายสายพันธุ์ โดยเฉพาะนกฟลามิงโกอยู่รอบๆทะเลสาบ ฤดูหนาวจะแห้งแล้งมากๆ น้ำในทะเลสาบจะเหือดแห้งจนเกิดฝุ่นละอองสีขาว ส่วนหน้าร้อนอากาศค่อนข้างแปรปรวนบางวันอาจฝนตกหนัก บางวันก็แห้งแล้งมากๆ ช่วงโอเอซิสสีเขียว เป็นช่วงที่จะมีสัตว์เกิดใหม่ โดยเฉพาะนกต่างๆ


 

Copy link
Powered by Social Snap