สารคดี สุดยอดวิศวกรรมงานสร้างเรือดำนํ้า

เรือดำน้ำ ทำงานกันอย่างไร

เรือดำนํ้าขนาดยักษ์ ทีมวิศวกรรมการสร้างเรือไปถึงขีดจำกัด และปฎิวัตินวัตกรรมด้านวิศวกรรม ที่ทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นจริงขึ้นมา


Copy link
Powered by Social Snap