สารคดี สิ่งมีชีวิตนอกโลก


สารคดี สิ่งมีชีวิตนอกโลก

การเดินทางค้นหาปริศนาของจักรวาล ผู้แปลกหน้าจากแดนไกลพวกเขามาจากไหน ทำไมนักวิทยาศาสตร์จึงมั่นใจว่าอวกาศเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิต การดำรงอยู่ของเราในจักรวาลนี้เราอยู่คนเดียวหรือไม่? หรือว่าในอวกาศยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นอยู่อีก เพื่อหาคำตอบ นักวิทยาศาสตร์ตั้งความหวังเอาไว้ที่ดวงจันทร์ของดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่อยู่ไกลออกไปมากกว่าพันล้านกิโลเมตรจากโลกอยู่ใน ทิศทางของดาวเสาร์ซ่อนตัวอยู่ในวงแหวนเป็นดวงจันทร์เอนเซลาดัส(Enceladus) 

Copy link
Powered by Social Snap