สารคดี เหตุรุกรานของสัตว์ต่างถิ่น


สารคดี เหตุรุกรานของสัตว์ต่างถิ่น

สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ป่าฝนกำลังหดหายไปและทะเลทรายกำลังเพิ่มขึ้น ความหนาวเย็นจนเป็นนํ้าแข็งที่เคยปรากฎมาหลายพันปีกลับละลายเหมือนเนยในแสงอาทิตย์ สิ่งแวดล้อมของเรากำลังเปลี่ยนไปต่อหน้าต่อตาเราและเราเรียกมันว่า สภาวะโลกร้อน สัตว์และพืชเขตร้อนกำลังแพร่พันธุ์ออกไปและบางชนิดเข้ายึดบางส่วนของโลกเราอย่างถาวร สัตว์และพืชสายพันธุ์พื้นเมืองและสายพันธุ์ที่มาจากที่อื่นต้องหาวิธีที่จะสร้างสมดุลให้กันและกันซึ่งเป็นวิธีที่ยังไม่เกิดขึ้นมาก่อน ในปัจจุบันมีการค้นพบพืชและสัตว์ต่างสายพันธุ์ สัตว์และพืชต่างถิ่นและประชากรที่เปลี่ยนไปตามธรรมชาติ ยุคเวลาสมัยใหม่ได้สร้างหนทางใหม่ๆให้กับสัตว์และพืชแปลกๆพวกนี้ 

Copy link
Powered by Social Snap