แผนการเพื่อที่จะย้ายไปตั้งอาณานิคมบนอวกาศ

10 แผนการที่จะเกิดขึ้น ! เพื่อตั้งอาณานิคมบนอวกาศ !!
ความคิดเรื่องการอาศัยในดาวดวงอื่นก็ยังเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์ แต่หลายๆประเทศเริ่มโครงการในการย้ายไปที่ดาวดวงอื่นแล้วเช่นดาวอังคาร หรือแม้แต่ดวงจันทร์ มันเป็นเรื่องของเวลาเท่านั้นในการที่เราจะได้เห็นคนกลุ่มแรกออกไปตั้งอาณานิคมบนอวกาศ บทความจาก 10 แผนการที่นักวิทยาศาสตร์นำเสนอเพื่อตั้งอาณานิคมบนอวกาศ เขียนโดย listverse
การตั้งถิ่นฐานบนดาวดวงอื่น การอยู่รอดของอารยธรรม ปัญญาประดิษฐ์ ทรัพยากรในอวกาศ พลังงาน ระบบยังชีพ รังสีจากอวกาศ สภาพจิตใจขนาดของประชากร ที่ตั้งนิคมอวกาศ ภายในระบบสุริยะ และระบบดาวฤกษ์อื่นๆ

1: อาณานิคมในอวกาศ แม้จะมีการถกเถียงกันอยู่มากมาย สำหรับประเด็นเรื่องอาณานิคมในอวกาศ หรือการไปตั้งถิ่นฐานอยู่นอกโลกแบบถาวร แต่สาระสำคัญหลักๆกลับมีอยู่เพียงแค่ 2 ข้อเท่านั้น (ว่าทำไมเราจึงจะต้องออกไปจากโลกเพื่อไปอยู่ในอวกาศ เช่น การย้ายไปอยู่บนดาวเคราะห์น้อย, ดวงจันทร์, ดาวเคราะห์ หรือ สิ่งก่อสร้างในอวกาศในวงโคจร) นั่นก็คือ 1) เพื่อความอยู่รอดของมนุษย์ หากเกิดกรณีภัยพิบัติในระดับดาวเคราะห์ (planetary-scale disaster) อันเนื่องมาจากภัยทางธรรมชาติ หรือ น้ำมือมนุษย์ด้วยกันเอง 2) เพื่อออกแสวงหาแหล่งทรัพยากร และขยายสังคมมนุษย์เพิ่มเติมออกไปยังดินแดนอันห่างไกล บทความจาก อาณานิคมในอวกาศ (Space colonization) การตั้งถิ่นฐานบนดาวดวงอื่น -ฉบับสมบูรณ์
การย้ายถิ่นฐานไปตั้งรกรากที่ดวงจันทร์ เป็นไปได้หรือไม่ ?
ประวัติศาสตร์หน้าใหม่กำลังจะเกิดขึ้นบนดวงจันทร์ ปี 2050 มนุษย์พยายามดิ้นรนใช้ชีวิตที่นี้ ต่อให้ต้องเผชิญสภาวะแวดล้อมเลวร้าย แสงแดดที่ร้อนยิ่งกว่าซาฮารา ในที่ร่มที่หนาวยิ่งกว่า และสูญญากาศที่พร้อมจะฆ่าคนได้ในไม่กี่วินาที
อาณานิคมอวกาศ space colony

แผนการเพื่อที่จะย้ายไปตั้งอาณานิคมบนอวกาศ

อาณานิคมอวกาศ หรือ สเปซโคโลนี (Space colony) คือ สภาวะแวดล้อม (สิ่งแวดล้อม) ที่เปรียบเสมือนถิ่นที่อยู่ของมนุษย์ในอนาคต โดยภายในโคโลนีจะมีระบบต่างๆ เอื้อให้กับการดำรงชีวิตของมนุษย์ อาทิ ระบบสร้างชั้นบรรยากาศเทียม ระบบสร้างแรงโน้มถ่วงเทียม ระบบบำบัดน้ำเสียให้เป็นน้ำบริสุทธิ์จนมนุษย์สามารถดื่มได้ ระบบรีไซเคิลขยะหรือเผาทำลายขยะ 100% เพื่อให้ไม่มีปัญหาขยะสะสมในโคโลนี ระบบรวบรวมทรัพยากรสำคัญจากอวกาศ ระบบผลิตพลังงานที่มีกำลังสูงเพื่อเป็นพลังงานให้ทั้งโคโลนี

สเปซโคโลนีมักถูกกล่าวถึงอยู่เสมอในนวนิยายและการ์ตูนแนววิทยาศาสตร์ แต่สำหรับโลกวิทยาศาสตร์แล้วมีการพัฒนาแนวคิด และวิจัยอย่างเป็นทางการเมื่อสตีเฟ่น ฮอว์คิง ได้กล่าวเอาไว้ในปี ค.ศ. 2001 ว่าวิธีที่จะรักษาเผ่าพันธุ์มนุษย์ไว้ได้อย่างยั่งยืน คือ การสร้างสเปซโคโลนี


 

ณ ปัจจุบันหลายประเทศได้ผลักดันแนวคิดนี้ทั้งทางด้านแนวคิด และการวิจัย ทั้งในหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน

ผู้สนับสนุนความคิดในการสร้างสเปซโคโลนี
แนวคิดในเรื่องนี้ คือ การที่มีหลักประกันว่ามนุษย์จะอยู่รอดในอวกาศได้ โดยปลอดภัยทั้งในด้านภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อม

ในอดีตได้มีนักฟิสิกส์เชิงทฤษฎีทางด้านจักรวาลชื่อ สตีเฟ่น ฮอว์คิง ได้กล่าวสนับสนุนเอาไว้ โดยกล่าวไว้ในปี ค.ศ. 2001 ค.ศ. 2006 และในปี ค.ศ. 2011 ไว้ว่าวิธีที่จะรักษาเผ่าพันธุ์มนุษย์ไว้ได้คือการสร้างโคโลนี โดยมนุษย์อาจสูญพันธ์ได้ในอีก 1,000 ข้างหน้า ดังนั้นจึงต้องเร่งสร้างโคโลนีโดยเร็วเพื่อรักษาเผ่าพันธุ์มนุษย์เอาไว้ และมีเนื้อหาสำคัญที่กล่าวไว้ใน ค.ศ. 2006 ด้วยว่าเราอาจต้องสูญเสียเผ่าพันธุ์มนุษย์ไปในอีก 200 ปีข้างหน้านี้หากไม่สร้างโคโลนี

Louis J. Halle ได้กล่าวไว้ในนิตยสาร Foreign Affairs ในฤดูร้อน ค.ศ. 1980 ว่าอาจเกิดสงครามนิวเคลียร์ขึ้น ดังนั้นการสร้างโคโลนีจึงนับเป็นความคิดที่ดีในการรักษาเผ่าพันธุ์มนุษย์เอาไว้[3] Paul Davies นักฟิสิกส์ท่านหนึ่งได้เสนอมุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับการตั้งรกรากในอวกาศไว้ว่า หากโลกเผชิญกับภัยพิบัติครั้งใหญ่จริง โคโลนีจะเป็นทางเลือกที่ดีในการรักษาเผ่าพันธุ์ของมนุษย์เอาไว้ เพราะเมื่อเวลานั้นมาถึงมนุษย์จะได้มีโอกาสกลับไปโลกเพื่อฟื้นฟูอารยธรรมมนุษย์และสิ่งแวดล้อมบนโลกหลังจากภัยพิบัติผ่านพ้นไป นอกจากนี้นักประพันธุ์และนักเขียนชื่อ William E. Burrows รวมถึงนักชีววิทยาชื่อ Robert Shapiro ได้กล่าวสนับสนุนให้ภาคเอกชนร่วมโครงการรักษาเผ่าพันธ์มนุษย์โดยการตั้งรกรากในอวกาศอีกด้วย

J. Richard Gott ผู้มีพื้นฐานความคิดในแนวทางของนิโคเลาส์ โคเปอร์นิคัส (Copernican principle) โดย J. Richard Gott ได้คาดการณ์ว่าอารยธรรมมนุษย์น่าจะอยู่ได้อีก 7.8 ล้านปี แต่เขาก็คิดว่าน่าจะมีอารยธรรมของสิ่งมีชีวิตอื่นอยู่ในอวกาศด้วย เพราะหากพวกเขามาเยือนอาจมีสิ่งไม่คาดคิดเกิดขึ้น ดังนั้นการสร้างโคโลนีจะเป็นช่วยรักษาเผ่าพันธุ์มนุษย์เอาไว้ได้

สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญในการสร้างสเปซโคโลนี

 • ทรัพยากร เพราะทรัพยากรในโคโลนีมีทรัพยากรจำกัดจำเป็นต้องซื้อจากโลก หรือขุดจากอุกกาบาตุและดาวหางที่เคลื่อนที่ผ่านด้วยหุ่นยนต์หรือโดรน
 • พลังงาน เพราะโคโลนีไม่มีแหล่งพลังงานมากมายและหลากหลายเหมือนบนโลก ดังนั้นทางเลือกที่เหมาะสมคือการสร้างแผงรับแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่หากอยู่ใกล้ดาวฤกษ์ หรือสร้างพลังงานด้วยเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์หากอยู่ไกลจากดาวฤกษ์
 • การขนส่งทางไกล การขนส่งทางไกลสำหรับโคโลนีนับว่าเป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน ทั้งการขนส่งทรัพยากรต่างๆ สินค้า หรือแม้แต่บุคคล เช่น บุคคลทางการเมือง (นักการทูต นักการเมือง) เพื่อความร่วมมือระหว่างโลกกับโคโลนีหรือระหว่างโคโลนีกับโคโลนีด้วยกันเอง ต่อมาคือนักธุรกิจเพราะจำเป็นต้องมีการเจรจาซื้อขายทรัพยากรและสินค้าที่พบได้ยากบนโคโลนี เป็นต้น
 • สังคมและกฎระเบียบบนโคโลนี เพราะรูปแบบถิ่นที่อยู่อาศัยบนโคโลนีนั้นค่อนข้างแตกต่างจากโลกพอสมควร โดยอาจมีผลต่อสภาวะจิตใจของประชากรได้ รวมทั้งความปลอดภัยบนโคโลนีก็เป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นจึงต้องให้ความสำคัญต่อสภาวะจิตใจ และออกกฎระเบียบที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
 • ระบบที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต บนโคโลนีนั้นมีสภาวะที่แตกต่างจากโลก เช่น ไม่มีชั้นบรรยากาศจึงต้องมีระบบสร้างชั้นบรรยากาศเทียม และไม่มีแรงโน้มถ่วงจึงต้องมีระบบสร้างแรงโน้มถ่วงเทียม เป็นต้น รวมถึงไม่มีพื้นที่ทิ้งน้ำเสียที่มากเหมือนบนโลก จึงจำเป็นต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียให้เป็นน้ำบริสุทธิ์จนมนุษย์สามารถนำไปอุปโภคและบริโภคได้ โดยทำให้วัฏจักรของน้ำสมบูรณ์
 • การป้องกันรังสีอันตรายจากอวกาศ เพราะในอวกาศมีรังสีอันตรายมากมาย เช่น รังสีคอสมิก รังสีเอ็กซ์ซึ่งส่งผลร้ายต่อสิ่งมีชีวิต เป็นต้น ดังนั้นโคโลนีจึงต้องออกแบบให้สามารถป้องกันรังสีอันตรายจากอวกาศได้

อ้างอิง

 1. Highfield, Roger (16 October 2001). “Colonies in space may be only hope, says Hawking”The Telegraph. สืบค้นเมื่อ 5 August 2012.
 2. Mankind must colonize other planets to survive, says Hawking”. Daily Mail(London). 2006-12-01. Retrieved March 11, 2013
 3.  Halle, Louis J. (Summer 1980). “A Hopeful Future for Mankind”Foreign Affairs58 (5): 1129. doi:10.2307/20040585.
 4.  Morgan, Richard (2006-08-01). “Life After Earth: Imagining Survival Beyond This Terra Firma”. New York Times. สืบค้นเมื่อ 2010-05-23.
 5.  Tierney, John (July 17, 2007). “A Survival Imperative for Space Colonization”The New York Times.
 6.  Nasa. “Space Settlement Basics from NASA”. สืบค้นเมื่อ 5 April 2014.

ความคิดเห็น เกี่ยวกับ  แผนการเพื่อที่จะย้ายไปตั้งอาณานิคมบนอวกาศ

แนวคิดมาสที่จะยิงนิวเคลียร์ใส่ดาวอังคารผมคิดไปคิดไปก้โอเครน่าลองนะครับ ถึงคนส่วนมากจะดูว่าเป็นความคิดที่ โง่เขลา แต่มองในมุม องประกอบหลายๆอย่างดูเข้าท่าดีนะครับ

หลวงพ่อฤาษีพูดไว้ในนิทานว่า ดาวอังคารไม่มีสิ่งมีชีวิต จะพบสิ่งมีชีวิตในดาวศุกร์และดาวพฤหัสดาวพฤหัส เป็นที่อยู่ของมนุษย์ต่างดาว เค้าตั้งบ้านเรือนอยู่ใต้พายุของดาว และมีเทคโนโลยีสูงกว่ามนุษย์มากมายนัก ยานอวกาศเค้ามีรูปร่างเหมือนรูปบุหรี่ชิก้าพรางตัวในขณะบินได้ คนจึงมองไม่เห็น เค้าเดินทางมาเที่ยวโลกบ่อยๆ

เป็นไปได้ไหม ที่เราคิดมนุษย์ต่างดาวคือเราบนโลก ย้ายไปตั้งอณานิคมต่างดาว แล้วเขาพยายามข้ามเวลา มาเตือนอะไรพวกให้ทราบอะไรบ้างอย่าง อาจจะเป็นไปได้ไหม เพราะว่าอนาคต​คงมีเทคโนโลยี​ก้าวหน้ามากๆ คิดค้นขึ้นเพื่อย้อนอดีต เพื่อแก้ไขอะไรบ้างอย่าง

เหตุที่ต้อง มีสกุลเงิน ดิจิตอล ต้นเหตุก็มาจาก ผลเกี่ยวเนื่องแนวคิด ด้านการตั้ง อาณานิคม และ ค้นหาทรัพยากร นอกโลก รอผล การผ่าน กม ที่เป็นรูปธรรมจากชาติต่างๆ ผ่านเมื่อไร ได้เห็นการล่า อณานิคมแบบใหม่แน่นอน???

เหตุผล ผมให้ความสำคัญเรื่องทรัพยากรเป็นอันดับ 2 ส่วนอัน 1 คือการพิสูจน์ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

เราดีใจแค่ไหน ตอนที่เห็นมนุษย์ขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์
และผมเองจะมีความสุขแค่ไหน หากมีโอกาสได้เห็นมนุษย์ได้ลงแตะพื้นดาวอังคาร และหากเราทำให้ ดวงดาวอื่นๆเป็นที่อยู่อาศัยได้

นั่นยิ่งบ่งบอกถึงความสำเร็จของมนุษย์

ตอนนี้โลกของเราก็แย่งชิงทรัพยากรบนโลกกัน หากเกิดสงครามครานี้ โลกของเราเละแน่ และเราอาจจะสูญพันธุ์จริงๆ

การแข่งขันกันขยายอาณานิคมนอกโลก ซึ่งมีพื้นที่อีก มหาศาล น่าจะช่วยให้ทุกอย่างไม่เลวร้ายจนเกินไปครับ

ผมเชื่อว่าในอีก 1000 ปีข้างหน้า ก็น่าจะมีการติดต่อกับอารยธรรมอื่น หลากหลายอารยธรรมแล้ว ก็น่าจะมีการสร้างสมาพันธ์ ระหว่างดวงดาวขึ้นเหมือนอย่างในหนัง

ถ้าจะให้ การพัฒนาด้านเทคโนโลยี อวกาศ ก้าวข้าม แบบ ก้าวกระโดด ต้อง ช่วยกัน ทุก ประเทศ ไม่ใช่ต่างคนต่างแข่งกัน
เอง สงสัยต้องมี สิ่งที่ คุกคามมนุษย์ ซะก่อนถึงจะร่วมมือกันได้ อาณานิคมในอวกาศ ผมว่าต้อง มีให้ไวที่สุด เพราะ ประชากร สูงขึ้นอย่างมาก เพราะ ว่า มนุษย์อายุยืนมากขึ้น

ทำไมไม่มีคนที่คิดจะเอา ตัวยานอวกาศ ไปทำแบบริไซเคิล ไปทำเป็นอานานิคม มีแค่จะขนส่ง ทำแบบ จิ๊กซอล อ่ะ บินไปถึงก็ถอดจิ๊กซอล มาต่อเป็นที่อยู่อาศัย บินเที่ยวเดียว คุ้มจะตาย มีคนคิดเหมือนผมบ้างไหม ?

สร้างอาณานิคมในอวกาศ บนดวงจันทร์ ดาวอังคาร ข้อดีเลยคือ ทรัยากร และการทำเหมือง โรงงานอุตสาหกรรม ไม่ต้องสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมเลย ปัญหาสิ่งแวดล้อมบนโลกก็จะเหลือน้อยลงมาก ๆ ลองนึกดูหาก เหมือง และโรงงานอุตสาหกรรม ไม่มีอยู่บนโลกเลย สภาพแวดล้อมจะดีขนาดไหน ในอนาคตต้นทุนจะถูกลงมาก ใช้ AI robot andriond ในการควบคุม การขนส่งจากโลกไปอวกาศจะแพงมาก ๆ เชื้อเพลิงที่ใช้มหาศาล แต่การขนส่งจากอวกาศลงมากที่โลกจะถูกมาก ๆ แทบไม่ต้องใช้เชือเพลิงใด ๆ เลย

การออกไปอยุ่นอกโลก มันก็ไม่ต่างกับเอาชีวิตไปทิ้งป่าวๆ เกิดมาอยุ่บนโลกนี้แล้ว อะไรมันจะเกิด ก็ให้มันเกิดไปเถอะ ไม่มีใครอยุ่เป็นอมตะหรอก ใครจะย้ายก็ย้ายไปเถอะ ไม่ไปด้วยหรอกคับ ทุกคนเกิดมาก็ต้องตายทั้งนั้น ไม่สามารถหนีรอดไปได้หรอกคับ แค่ช่วยกันดูแลทรัพยากรบนโลกให้สมบูรณ์ แค่นี้โลกก็น่าอยุ่แล้วคับ

เราจะสร้าง ศูนย์บัญชาการของสหพันธรัฐ เอาไว้คอยขึ้นลงยาน ตอนจะออกไปปฏิบัติการสำรวจดวงดาวต่างกาแลคซี่ “บีมมาได้ไหม คุณซูลู”(เสียดาย..ชีวิตมนุษย์ สั้นเกินไป เมือเทียบกับ เวลาของจักรวาล)

เราต้องคิดค้น สนามพลังแอรฺ์เรีย เพื่อเก็บกัก อากาศ และป้องกันรังษี และอุกาบาท แบบในหนังเรื่องสตาร์วอร์ ไม่ให้ออกข้างนอก ต้องมีสระน้ำ เพื่อเลี้ยงสาหร่าย แพลงต้อน พืชน้ำทะเล ที่พลิต อ๊อกซิเจน ได้ถึง80% ของโลก พืชที่คลาย อ๊อกซิเจนอย่างเดียว. ส่วนพืชที่อยู่พื้นดิน ต้องมีพืช ที่ คลายอ๊อกซิเจน ตอนกลางคืนด้วย. และเราจต้องมีเครื่องเก็บกัก คาร์บอนไดร์อ๊อกไซร์ เพื่อเปลี่ยนดาวที่หนาวเย็น ให้อบอุ่น

มิติวิญญาณ ที่เล็กกว่าอนุภาค นิวทริโน ด้วยเวลาเป็นแค่มิติสัมพัทธ์ ด้วยมิตินั้นๆ ถามเลยนะครับ กายหยาบนี้ ตาคู่นี้ สมองนี้ ยังไม่เท่ากับ ปลาวาลเลย ที่เค้าเห็น ในสิ่งที่มนุษย์ไม่เห็น สรุปแล้ว เวลามิติ สัมพัทธ์กันตลอดเวลา

ถ้าเกิดว่ามนุษย์สามารถย้ายชีวิตไปอยู่บนอุปกรณ์จักรกลได้ มนุษย์1ชีวิต อาจใช้พื้นที่เท่ากับคอมพิวเตอร์1เครื่อง และมนุษย์จิตเทคโนโลยี อาจต้องการพลังงานเพียงอย่างเดียวคือพลังงานไฟฟ้า และไม่มีการเจ็บป่วย ไม่มีการปล่อยมลพิษ มนุษย์จะเป็นอมตะไปเรื่อยๆถ้าไม่มีอะไรมาทำอุปกรณ์ที่เก็บดวงจิตของมนุษย์พัง และนิคมอวกาศอาจเหลือเพียงแค่การเดินทางไปหาที่ๆคอมพิวเตอร์จะอยู่อาศัยได้

สร้างสถานีอวกาศไว้แล้วดีอยู่แล้วก็ขยายเพิ่มเติมที่สถานีอวกาศให้เป็นเมืองใหม่ในอวกาศรอบโลกเราดีกว่าใก้ลโลกสดวกสบายมากกว่าไม่ต้องลำบากไปไกลเอาดินน้ำขึ้นไปปลูกผืชผักอาหารหนีพื้นโลกที่มีแต่สารพิษโรคภ้ยอันตรายมากเพิ่มขึ้นทุกวันวันข้างหน้าโลกเราอันตรายมากนอกจากสารพิษโรคภัยและภัยร้ายกับคนชั่วร้ายก็เพิ่มมากขึ้นเหมือนสร้างหมู่บ้านจัดสรรต่างต่างในบ้านเมืองเราและเมืองต่างต่างจะดีและมีความสุขปลอดภัยดาวเทียมยังสร้างทำใมไม่่สร้างเมืองเทียมเพื่อให้คนดีได้อยู่อาศัยจะได้มีแต่คนดีอยู่ร่วมกับคนชั่วในโลกคนดีโดนคนชั่วทำร้ายมากมายคงดีถ้าทำเราทำได้

ถึงเวลาที่มนุษย์ต้องคิดแผนการระยะยาวในการตั้งอาณานิคมในอวกาศได้แล้วในอนาคตโลกยังไงก็แตกแน่นอนหนีไม่พ้นแค่โลกร้อนก็แก้ไม่ตก อุกาบาตดาวเคราะห์น้อยชนโลกเรื่องเด็กๆเชื่อว่ามนุษย์ป้องกันได้แต่ในอนาคตดวงอาทิตย์จะเป็นดาวยักษ์แดงกลืนกินทําลายโลกในที่สุด หรืออย่างมากก็แค่ย้ายวงโคจรโลกให้ปลอดภัยจากดวงอาทิตย์ที่ร้อนขึ้นพองตัวขึ้นได้ก็แค่ปลอดภัยชั่วคราวแต่อย่างน้อยก็ยืดเวลาบนโลกให้มนุษย์ สามารถวิจัยการให้มนุษย์เดินทางบนอวกาศได้ใช้ชีวิตบนอวกาศได้สร้างทรัพยากรการดํารงชีวิตบนอวกาศได้ในระยะยาว

ทำไม่เราไม่สร้างดาวเคราะห์เทียมล่ะ. ดาวเคราะเทียมเพื่อเลียนแบบโลกและ. ระบบพลังงานต่างๆแบบที่โลกทำแล้วทำให้เปลี่ยนระยะห่างวงโคจรที่กำหนดได้. ไม่ต้องคิดอะไรให้หลุดพ้นจากความธรรมดาทั่วไปของธรรมชาติของอวกาศ. ผมว่าง่ายดีน่ะแต่ใช้เวลาและการสร้างนานมาก. ทำไมเราไม่ทำมันแต่ตอนนี้เลยล่ะ. (ดาวเคราะห์เทียมเลียนแบบโลก)

ทำไมมนุษย์เราถึงโลภมากขนาดนี้ อยู่บนโลกก็ดีอยู่แล้ว วันข้างหน้าที่โลกมันแย่ก็เพราะมนุษย์ป่ะ ให้โลกมันรีเช็ตบ้าง ถึงเวลามันจะเกิดก็ต้องยอมรับให้ได้ พอโลกรีเช็ต เราก็ถือกำเนิดมาใหม่ เวลาที่โลกเรารีเช็ตมนุษย์จะอัพเกตขึ้นเลื่อยๆ ไม่เห็นหรอ มนุษย์ยุคไดโนเสาร์ ยุคหิน ยุคน้ำแข็ง แล้วก็มาสู่ยุคปัจุบัน ปล่อยให้แตกไปเหอะ รีเช็ตใหม่ เราอาจอัพเกตขึ้นอีกขั้น

อีกไม่นานคนเราจะไม่มีความรู้สึกอะไรต่อกันแม้แต่ตัวเอง
มีอวัยวะเทียมเหมือนจิงให้เปลี่ยนทั้งร่างกายและโคลนนิ่งคนได้จน เปนเรื่องธรรมดาสูญเสียไปก้อโคลนขึ้นมาใหม.่ในปัจจุบันมันได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ฆ่ากันง่ายมากไม่สนใจคนอื่นเหนแก่ตัวมากขึ้นไม่รับผิดชอบต่อสังคมส่วนใหญ่

ไม่ใช้เราหรอกที่คิดจะยึดดาวเป็นอณานิคมอาจจะมีสิ่งมีชีวิตที่เหนือกว่าเราหลาย 10,000 ปี ที่กำลังจะยึดอยู่ ไม่แน่อนาคตดาวเราอาจจะเป็นอณานิคมของสิ่งมีชีวิตที่เหนือกว่าเราหรือไม่ก็เราอาจจะเป็นพันธุ์มิตรและได้เทคเนโลยีที่ล้ำสมัยจากพวกเขาเพื่อหาสิ่งใหม่ๆในจักวาล

มันคือ สิ่งที่เรา คาดหวัง แต่ความจริง โลก เราคือ ซากสัตว์ มนุษย์ คือ แมลงวัน หน้าที่ คือ ออกลูกหลาน เพื่อ ทำลาย ซากสัตว์ นั้นก็คือ โลก ใบนี้ ดั้นนั้น สิ่งคาดหวัง เป็นเพียง มโน ภาพ เท่านั้น


Copy link
Powered by Social Snap