ถ้าเราแกะรอยของธรรมชาติ ไม่ว่าพืชหรือสัตว์ เราจะเห็นความเชื่อมโยงจากสิ่งหนึ่งไปสู่อีกสิ่งหนึ่งที่ดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกันเลย