ปริศนาด้านไกลของดวงจันทร์

ดวงจันทร์นั้นหันหน้าเข้าหาโลกเพียงด้านเดียวตลอด จึงเป็นเรื่องที่ยากมาก สำหรับการศึกษาดวงจันทร์ในอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือ (ของมนุษย์บนพื้นโลก) แม้แต่ในยุคของกาลิเลโอ เมื่อราว 400 ปีก่อน ที่เขาพยายามอย่างหนักเพื่อศึกษาพื้นผิวของดวงจันทร์ในรูปแบบต่างๆแล้วก็ตาม ก็ยังไม่อาจรู้ได้เลยว่า ตกลงแล้วอีกด้านหนึ่งของดวงจันทร์นั้นมีลักษณะเช่นไรกันแน่
การสำรวจด้านไกลของดวงจันทร์โดย ฉางเอ๋อ 4
พบวัตถุประหลาดที่ด้่านไกลของดวงจันทร์

ภารกิจสำรวจด้านมืดของดวงจันทร์

“ด้านมืดของดวงจันทร์” หลายๆ คนเข้าใจว่าด้านหลังดวงจันทร์จะเป็นส่วนที่มืดตลอดเวลา และเป็นสิ่งที่ลี้ลับ แต่ว่าดวงจันทร์นั้นไม่ได้มืดเสมอไป ยังมีส่วนที่ได้แสงเช่นกัน