ค้นพบแหล่งพลังงานใหม่ที่ให้พลังงานมากกว่าก๊าซธรรมชาติถึง 160 เท่า ซึ่งมันยังมีปริมาณมากมายมหาศาลเลยทีเดียวในทะเลจีนใต้และประสบความสำเร็จในการขุดเจาะสิ่งที่เรียกว่า น้ำแข็งที่เผาไหม้ได้/น้ำแข็งติดไฟ (Combustible Ice) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Methane Hydrate เป็นก๊าซธรรมชาติในรูปแบบของแข็ง(Natural Gas Hydrate)ที่มีลักษณะคล้ายกับก้อนน้ำแข็ง มีประสิทธิภาพในการให้พลังงานสูงกว่าก๊าซธรรมชาติ โดย 1ลูกบาศก์เมตรของน้ำแข็งติดไฟนี้สามารถให้พลังงานก๊าซธรรมชาติถึง 164 ลูกบาศก์เมตร โดยที่ น้ำแข็งติดไฟนี้มีองค์ประกอบหลักคือก๊าซมีเทน ซึ่งสูงถึง 80%-99.9% จึงทำให้มีข้อวิตกกังวลถึงภาวะโลกร้อนเนื่องจากก๊าซมีเทนนี้เป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีผลเสียยิ่งกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อย่างไรก็ตามยังคงต้องศึกษาและวิจัยถึงผลดีและผลเสียของพลังงานชนิดนี้ต่อไป ซึ่งบางฝ่ายอาจคิดว่านี่คือการปฏิวัติของวงการพลังงานและเป็นพลังงานทางเลือกใหม่ของโลก