อาจจะมีมนุษย์ต่างดาว เข้ามาอยู่อาศัย หรือ ตั้งสิ่งปลูกสร้างขึ้นอีกฟากหนึ่งของดวงจันทร์…