เรื่องราวที่ค่อนข้างเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์ แต่หลายๆประเทศเริ่มโครงการในการย้ายไปที่ดาวดวงอื่นแล้วเช่นดาวอังคาร หรือแม้แต่ดวงจันทร์ มันเป็นเรื่องของเวลาเท่านั้นในการที่เราจะได้เห็นคนกลุ่มแรกออกไปตั้งอาณานิคมบนอวกาศ
10 แผนการที่จะเกิดขึ้น ! เพื่อตั้งอาณานิคมบนอวกาศ
การตั้งถิ่นฐานบนดาวดวงอื่น การอยู่รอดของอารยธรรม
การย้ายถิ่นฐานไปตั้งรกรากที่ดวงจันทร์ เป็นไปได้หรือไม่ ?
อาณานิคมอวกาศ space colony
ผู้สนับสนุนความคิดในการสร้างสเปซโคโลนี
สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญในการสร้างสเปซโคโลนี