ตั้งแต่กำเนิดจักรวาลของเราขึ้น สิ่งมีชีวิตถือกำเนิดขึ้นบนโลก และมนุษย์ได้ปกครองโลก ศูนย์กลางความสำเร็จของเราคือ หนึ่งในอำนาจที่มหาศาลที่สุด คือ สมองและจิตใจ ความเชื่อมโยงสิ่งต่างๆที่เป็นไปได้มากที่สุด อยู่ในสมองของมนุษย์ มันมากกว่าอนุภาคทั้งหมดที่เรารู้จักในจักรวาล อำนาจอันเหลือเชื่อ ของสมองและจิตใจ มีมากเกินกว่าที่วิทยาศาสตร์จะนิยามได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องที่เรามีสติรับรู้ เรื่องราว คนอื่น รอบตัวได้อย่างไร ปัจจุบันวิทยาศาสตร์ไม่สามารถอธิบายได้ว่า จิตใจ หรือ สติของมนุษย์นั้นมาจากไหน และสิ่งที่ทำให้ สติ น่าสนใจ ยิ่งขึ้น คือ ความสามารถของจิตใจมนุษย์ ที่รับรู้ รูปแบบของสติที่สูงลํ้ากว่า ซึ่งหลายคนเรียกมันว่า การรับรู้ถึงวิญญาณ การรับรู้ก้าวข้ามกายหยาบ