ปอมเปอี คือ เมืองหนึ่งของอาณาจักรโรมันอันรุ่งเรือง และเมื่อย้อนไปในปี ค.ศ. ที่ 79 ได้เกิดเหตุภูเขาไฟ วิสุเวียส ระเบิด แล้วก็พ้นเถ้าถ่านออกมา ปกคลุมทั่วทั้งเมือง แล้วก็คราชีวิตผู้คนไปเป็นจำนวนมาก และถึงว่าเหตุการณ์นั้นจะผ่านมาหลายพันปีแล้วก็ตาม แต่สภาพศพชาวปอมเปอีที่ถูกค้นพบ กลับยังคงอยู่ในสภาพที่ดี และอยู่ในท่าทางที่ผิดปกติ ซึ่งข้อสงสัยเหล่านี้เอง ที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ต้องการไขปริศนา ว่า เพราะเหตุใด ร่างกายของผู้ตายที่ถูกผนึกไว้เช่นนั้น แม้จะผ่านมายาวนาน