ประวัติสงครามโลก History The World Wars สาระคดีที่เล่าเรื่องราวของสงครามโลกอย่างละเอียด ประวัตของผู้นำในสงคราม ไม่ว่าจะเป็น ฮิตเลอ รูสเวล มุสโสลินี โทโจ สตารลิน เชอร์ชิล และผู้นำคนอื่นๆที่นำพาโลกเข้าสู่การนองเลือด สารคดีเล่าเรื่องตั่งแต่สงครามโลกครังที่ 1 มาจนถึงครังที่ 2 โดยเรียงลำดับเหตุการอย่าละเอียด สาเหตุและรายละเอียดทั้งหมดของสงคราม