การเดินทางข้ามเวลาเพื่อกลับไปสู่อดีตและก้าวกระโดดไปยังอนาคตนั้น แม้จะไปสามารถทำได้ แต่ก็มีความเป็นเป็นได้ นักวิทยาศาสตร์พยายามคิดค้นเครื่องมือต่างๆ แต่ก็ทำได้เพียงความนึกคิด