ถ้ามองไปใต้หลังคา คุณจะได้พบเมืองที่ซ้อนอยู่ในเมือง
สลัมที่เกินความคาดหมาย ชุมชนขนาดใหญ่ที่มีโรงเรียน ศาสนสถาน และที่ทำงาน อยู่ในที่เดียวกัน เต็มไปด้วยผู้คนที่
ต่อสู้แม้จะอยู่ในสภาวะที่ยากลำบาก