ดินแดนแห่งอิสระและความกว้างใหญ่อันไร้ขอบเขต และชื่อที่ราบใหญ่และน่าประทับใจนี้มีชื่อว่า “อีโตช่า” หมายถึงที่กว้างแห่งพื้น นํ้าสีขาวอันเหือดแห้ง ฝูงสัตว์ตะเวนอยู่หลายชั่วโมงในภูมิประเทศนี้ เพื่อค้นหาบางสิ่งที่มีค่าดั่งทองคำในภูมิภาคนี้นั้นคือ “นํ้า” และ ร่มเงาอันร่มเย็นด้วย