“ด้านมืดของดวงจันทร์” หลายๆ คนเข้าใจว่าด้านหลังดวงจันทร์จะเป็นส่วนที่มืดตลอดเวลา และเป็นสิ่งที่ลี้ลับ แต่ว่าดวงจันทร์นั้นไม่ได้มืดเสมอไป ยังมีส่วนที่ได้แสงเช่นกัน