พวกมันเติบโตได้ไว แต่สายพันธุ์ที่ผิดแปลกจะฆ่าคุณ พวกมันนำมาซึ่งสิ่งที่ดีทุกอย่างและสิ่งที่แย่ทุกอย่าง ผู้ย่อยสลายชั้นเยี่ยมของธรรมชาติ พวกมันสามารถทำลายบ้านคุณและร่างกายคุณ พวกมันอาจทำให้คุณทึ่งและรักษาชีวิตเป็นล้านและอาจจะช่วยโลก พวกมันเป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตที่ประสานความเป็นและความตาย ในความตายพวกมันบริโภคพวกเรา เห็ดและเชื้อรา