เรือรบหนักของนาซีออกเดินทางจากเยอรมนี เดินทางเข้าสู่มหาสมุทธแอตแลนติก เพื่อทำลายกองกำลังอังกฤษและพันธมิตร มีลูกเรือทั้งหมด 2000 คน กับการเดินทางไปกับเรือรบระดับสุดยอดลำนี้ 21 พ.ค 1941 เดินทางถึงปากอ่าวของประเทศนอร์เวย์ ในตอนนั้น ลูกเรือต่างมีความสุข ลูกเรือหลายคนยังหนุ่มต่างไม่มีประสบการณ์ต่างก็ตื่นเต้นที่จะได้เข้าประจำการเรือรบลำใหม่นี้ โดยเชื่อว่า มันเป็นเรือรบไร้พ่าย