การค้นพบฟอสซิลที่สำคัญของไทย สมบูรณ์ทั้งตัวของไดโนเสาร์กินพืชที่ภูกุ้มข้าว จ.กาฬสินธุ์,การพบไดโนเสาร์ของไทยครั้งแรก ที่ภูเวียง จ.ขอนแก่น,ภูน้อย เป็นแหล่งขุดค้นซากดึกดำบรรพ์ และไดโนเสาร์ที่ค้นพบใหม่ หลังการค้นพบแหล่งขุดค้นภูกุ้มข้าว,ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน