บางคนสงสัยว่า ไอน์สไตน์ คิดได้อย่างไร นักฟิสิกส์คิดวิธีไหน ส่วนใหญ่แล้วตอนเราอยู่เงียบๆเพียงลำพังคนเดียว เราจะมองไปนอกหน้าต่างแล้วสมการต่างๆจะผุดขึ้นวนเวียนอยู่ในหัวของเรา จนกว่าสมการต่างๆจะลงตัว จากนั้นเราค่อยเขียนสูตรลงในกระดาษ เราคิดกันจนปวดหัวเลยครั้ง มีแผ่นสมการอยู่ทุกที่ ชุดสมการที่เขีนยไว้บนหลังซองจดหมาย คือสิ่งที่ถูกต้อง เพราะคุณเห็นพวกมันอยู่แค่นั้น เขานึกเป็นภาพอยู่ตลอดเวลา หรือ จินตนาการ ตอนที่พ่อให้เข็มทิศกับเขา เขาจะนั่งดูเข็มทิศชี้ไปทางทิศเหนือคืนแล้วคืนเล่าจนมันสะท้านไปถึงสันหลัง