ดาวเทียมดวงแรกของโลก คือ สปุตนิค 1 (Sputnik 1) ของสหภาพโซเวียต ที่ถูกส่งขึ้นไปในวันที่ 4 ตุลาคม 1957 แต่จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าดาวเทียมดวงแรกของโลก ถูกส่งขึ้นไปแล้ว พบกับวัตถุประหลาด ที่โคจรอยู่ในอวกาศอยู่ก่อนแล้ว จนกลายเป็นข่าวใหญ่โตและได้รับความสนใจจากผู้คนนับล้านทั่วโลก และมันก็ถูกตั้งชื่อว่า ดาวเทียมแบล็คไนท์ (Black Knight Satellite)