สารคดี โลกของดิน


สารคดี โลกของดิน

วิถีลึกลับแห่งธรรมชาติ เปรียบได้กับ “เส้นเลือด” ที่เป็นจุดกำเนิดแห่งสรรพสิ่ง
ความลับระหว่างชาวนาและผืนดิน
ศาสตร์แห่งการเกิด เติบโต และใช้ชีวิตบนผืนดิน

มนุษย์ใช้วัสดุธรรมชาติทำเครื่องนุ่งห่ม เหมือนดั่งเช่นที่ธรรมชาติมีวิถีลึกลับของมัน บางคนใช้ดินทาผิวกายที่เป็นโรค แก้ผดผื่น โรคเรื้อน มันใช้เวลาหลายวันเพื่อให้โรคบรรเทาอาการต้องขอบคุณคุณสมบัติลึกลับของดิน พื้นดินเปรียบได้เหมือนกับเส้นเลือด ดินไม่มีรูปแบบที่แน่นอนมันสามารถเปลี่ยนแปลงตัวมันเป็นรูปทรงอื่นอีกนับพัน ซึ่งขึ้นอยู่กับมือคนที่ปั้นและแม่พิมพ์ สร้างได้แม้กระทั่งรูปแบบที่ไร้รูปทรง และนี้คือคุณสมบัติของดิน ดินนั้นอ่อนนุ่ม กินได้ ใช้เป็นที่นอนได้ด้วยมันเกี่ยวข้องในทุกแง่มุมชีวิตของมนุษย์ แม้ตัวของมันเองไม่ได้ประโยชน์ใด นั้นคือธรรมชาติของพื้นดิน


เวลาผ่านไปอย่างยาวนานนับตั้งแต่ครั้งแรกที่มนุษย์เริ่มเกี่ยวพันกับผืนดิน ผินดินนั้นไม่เห็นแก่ตัวมันให้ผลไม้แก่เราเพียงเพื่อแลกกับเมล็ดพันธุ์เท่านั้น สัตว์อื่นๆต่างก็รู้เรื่องนี้ดี เรื่องราว ตัวต่อใช้ดินเพื่อสร้างรัง นกหัวขวานหัวดำ ชีวิตของแมลงปีกแข็งไส้เดือนที่ใช้ชีวิตทั้งหมดอยู่ในดิน แมลงช้างนักสร้างกับดัก ชีวิตกิ้งกือ หนอนหัวขวานนักปล่อยเมือก การเคลื่อนที่ของหอยทาก ชีวิตของ รา แบคทีเรีย สาหร่าย ผู้ทำหน้าที่เก็บกวาด แมงป่องเทียม เพลี้ยไฟผู้ล่าเลือดเย็น มันคือวิถีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในโลกเล็กๆขนาด 1 มิลลิเมตร


Copy link
Powered by Social Snap